Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ tăng mạnh
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ tăng mạnh
Trong 8 tháng đầu năm 2019 Mỹ tiếp tục khẳng định vị trí là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam đạt 3,18 tỷ USD, tăng 33,0% so với cùng kỳ năm 2018.
Tự hào hàng Việt Nam