Hai thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Hai thành phố treo phông phướn hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Hiện nay, băng rôn, cờ phướn của Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019 đã được treo tại các tuyến đường lớn ở nhiều nhiều thành phố trên cả nước để lan tỏa thông điệp “Tự hào hàng Việt Nam”.

Ngay từ đầu tháng 5/2019, dọc các tuyến đường lớn của hai thành phố Cần Thơ và Tp. Hồ Chí Minh, phông phướn và băng rôn hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019 đã được treo rộng khắp để lan tỏa thông điệp “Tự hào hàng Việt Nam” đến đông đảo người dân tại hai thành phố.

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2019 được thực hiện theo Kế hoạch số 653/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động về Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động; kết quả triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014 - 2020.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động chào mừng 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu cho chuỗi sự kiện ra trong tháng 5 trên khắp cả nước.

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019 được Bộ Công Thương phát động giao Tạp chí Công Thương thực hiện. Để hưởng ứng Chương trình, nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, treo phông, phướn Chương trình để người tiêu dùng nhận thức đúng chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam góp phần xây dựng thương hiệu và nhận diện hàng Việt.

Không chỉ vậy, nhiều Website của Sở Công Thương các tỉnh thành cùng hàng trăm website của các Công ty, Tập đoàn cũng đã tràn ngập các bài viết, hình ảnh về Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019.

Sau đây là một số hình ảnh về công tác tuyên truyền Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019 trên các tuyến đường thuộc hai thành phố lớn là Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh:

Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

 

Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Phông phướn Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019 được treo trên các tuyến phố lớn tại thành phố Cần Thơ

Phông phướn Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019
Phông phướn Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2019 được treo trên các tuyến phố lớn tại thành phố Hồ Chí Minh