Quảng Trị sẽ triển khai 5 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Quảng Trị sẽ triển khai 5 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng thí điểm mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đề án có mục tiêu kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản, được thiết lập nhằm tạo ra sản phẩm thực phẩm an toàn và đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản, gia tăng giá trị sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị sẽ xây dựng và triển khai thành công 5 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng, với các sản phẩm chủ yếu: Thịt lợn, thịt gà, rau, thủy sản khai thác, nước mắm.

100% tổ chức cá nhân tham gia chuỗi được tập huấn, tuyên truyền, đào tạo nâng cao kiến thức và thực hành tốt về an toàn thực phẩm trong xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn thực hiện các mô hình trong đề án thí điểm đề xuất các cơ chế chính sách thúc đẩy triển khai sản xuất, kinh doanh an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án gần 2 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2020 – 2021.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất của cơ sở; Tự nguyện tham gia và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Chủ động đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phương tiện, thiết bị cần thiết để đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh. Thông tin đầy đủ, chính xác về các vấn đề an toàn thực phẩm được phát hiện trong toàn bộ chuỗi sản xuất  kinh doanh lương thực, thực phẩm để truy xuất nguồn gốc.

Theo Báo Đầu tư