Tags: con đường di sản
  • Đẹp hút hồn "con đường di sản" Hội An

    Đẹp hút hồn "con đường di sản" Hội An

    Dù được công nhận là di sản thế giới như phố cổ Hội An hay chưa được công nhận như Cù lao Chàm… thì mỗi du khách khi đến Quảng Nam đều xem đây là nhà, là “tài sản” quý cần được giữ gìn.