Tags: giá trị thương hiệu Việt
 • Bí quyết bán được giá của thương hiệu Việt

  Bí quyết bán được giá của thương hiệu Việt

  M&A giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài là điều tất yếu trong thế giới hội nhập. Để bán được công ty hoặc cổ phần với giá tốt nhất, không chỉ cần đến chiến lược khôn ngoan, mà còn cần cả nghệ thuật.

 • Đầu tư cho thương hiệu

  Đầu tư cho thương hiệu

  DN nên quan tâm đầu tư cho tài sản vô hình, bao gồm các yếu tố có liên quan như thương mại, kỹ thuật, pháp lý.... Làm sao để khi nhắc đến gạo, thế giới biết đến Việt Nam, tương tự như nói đến Thụy Sĩ là nhắc đến đồng hồ vậy.

 • “Binh chủng” tuyên truyền trong Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  “Binh chủng” tuyên truyền trong Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  Hoạt động tuyên truyền thổi bùng lên khát vọng cháy bỏng của doanh nghiệp Việt Nam làm ra những sản phẩm làm nên giá trị thương hiệu Việt, chinh phục được người tiêu dùng, trong đó nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người Việt Nam.