Tags: M&A
  • Đo độ mạnh thương hiệu hậu M&A

    Đo độ mạnh thương hiệu hậu M&A

    Mức độ hội nhập của thương hiệu hậu M&A mới là câu trả lời chính xác cho chiến lược của các nhà đầu tư có hiệu quả hay không.

  • Bí quyết bán được giá của thương hiệu Việt

    Bí quyết bán được giá của thương hiệu Việt

    M&A giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài là điều tất yếu trong thế giới hội nhập. Để bán được công ty hoặc cổ phần với giá tốt nhất, không chỉ cần đến chiến lược khôn ngoan, mà còn cần cả nghệ thuật.