Tags: Nhà máy Alumin Tân Rai
  • TKV tiêu thụ trên 675 ngàn tấn alumin

    TKV tiêu thụ trên 675 ngàn tấn alumin

    6 tháng đầu năm, 2 nhà máy sản xuất alumin Tân Rai và Nhân Cơ đã sản xuất 653.000 tấn alumin, đạt 50% kế hoạch năm và bằng 100% so cùng kỳ năm 2018.

  • Nhôm Lâm Đồng và vai trò “định vị” hạt alumin

    Nhôm Lâm Đồng và vai trò “định vị” hạt alumin

    Theo ước tính, hết tháng 6/2019, LDA sản xuất trên 327 ngàn tấn alumin quy đổi, tiêu thụ 306 ngàn tấn, doanh thu 1.670 tỷ đồng, thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người-tháng.