Tags: The Coffee House
  • Chuỗi cà phê Việt trỗi dậy

    Chuỗi cà phê Việt trỗi dậy

    Một số chuỗi cà phê ngoại vốn khủng đã phải "đầu hàng" vì không tìm được chỗ đứng tại thị trường Việt Nam.