Tags: xoài Ba Màu An Giang
  • Đưa trái xoài Ba Màu xuất ngoại

    Đưa trái xoài Ba Màu xuất ngoại

    Hiện thị trường tiêu thụ xoài Ba Màu chủ yếu là Trung Quốc và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Australia nhưng số lượng chưa nhiều.